bild kopa hus

Köpa

Du som köpare ska känna dig trygg!  Låt oss hjälpa dig!

Objektsbeskrivning

Mäklaren har med ledning av säljarens uppgifter upprättat en beskrivning av fastigheten. Här tar man upp frågor avseende fastighetens skick, ålder och storlek, vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten, vilka lån som är befintliga och som eventuellt skall tas över vid en försäljning samt annat som kan vara av intresse för dig som köpare.

Boendekostnadskalkyl

När du hittat en fastighet gör mäklaren en personlig boendekostnadskalkyl för dig. Lämna så noggrann information om din ekonomi som möjligt. Kalkylen är ett instrument som hjälper dig att bedöma om ekonomin tillåter ett förvärv och den utgör även underlag för den bästa finansieringen. Det är bl a kalkylen som ligger till grund för dina eventuella lånemöjligheter.

Tänk på

att det är säljaren, inte mäklaren, som avgör vem som blir köpare.

Avslut

Fastighetsmäklaren har sammanfört köpare och säljare och man har kommit överens om att ingå avtal.
Mäklaren upprättar då de handlingar som är nödvändiga för fastighetsaffärer, t ex köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning. Är det någonting i fastighetsaffären som du känner dig osäker inför, kan du med förtroende vända dig till din fastighetsmäklare med dina frågor. Genom hela förmedlingsarbetet skall du känna att fastighetsmäklaren tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär.

Har du hittat ditt drömhus?

Låt oss som mäklare guida dig fram till din husaffär! Vi som fastighetsmäklare har kunskap om den lokala marknaden samt ett etablerat kontaktnät med banker, värderingsmän och besiktningsmän.