Du som säljer vill ha bra betalt, kontakta därför alltid en Auktoriserad Fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklarens kunskap om den lokala marknaden gör att du får rätt pris för din fastighet/bostadsrätt. Fastighetsmäklaren når ut till en stor kundkrets och genom erfarenhet och kontakter vet han vilket marknadsföringsmedium som passar just din fastighet/bostadsrätt. Fastighetsmäklaren kan även hjälpa din blivande köpare till en fördelaktigare finansiering, vilket kanske gör det möjligt för honom att köpa just din bostad.

Vid fastighetsmäklarens första besök

  • skall han informera dig om sin marknadsplan
  • skall du ge honom kopior av alla handlingar som rör fastigheten/ bostadsrätten, bl.a. ritningar, tomtkartor, lånehandlingar, servitutsavtal och en sammanställning av dina driftskostnader. Fastighetsmäklaren gör utifrån denna information en objektsbeskrivning

Objektsbeskrivning

Var noggrann med att uppgifterna är korrekta. Läs alltid igenom och godkänn beskrivningen innan försäljningen startar. Det är objektsbeskrivningen och köparens boendekostadskalkyl som ligger till grund för om köparen skall bli intresserad av din fastighet/bostadsrätt och om han kommer att köpa den eller ej.

Förmedlingsuppdraget

Förmedlingsuppdraget skall alltid vara skriftligt och det skall klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bl.a. vad som gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

 

Mäklaren sammanför säljare och köpare

Följ mäklarens råd och var mycket noggrann med att upplysa en köpare om allt du känner till om fastigheten/bostadsrätten. Undanhåll ingen information – för fel kommer fram förr eller senare och då kan det vara betydligt svårare att komma tillrätta med ev. problem. Det är mycket vanligt att mäklaren innan överlåtelsen rekommenderar köparen att låta göra en besiktning av fackman.

 

Avslut

När du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar fastighetsmäklaren de för fastighetsaffären nödvändiga handlingarna, såsom köpekontrakt, köpebrev, överlåtelseavtal, likvidavräkning m.m. Genom hela förmedlingsverksamheten skall du känna att fastighetsmäklaren tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär. Om något rörande din försäljning känns oklart, skall du med förtroende vända dig till mäklaren för att få en förklaring.

 

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få de senaste objekten direkt till din mail!