Så här går det till

Så här går det till

  1. Sammanställning av all information om fastigheten och ägarförhållanden.
  2. Beskrivning av fastigheten som ligger till grund för kommande marknadsföring
  3. Visningar arrangeras. Enskilda och/eller allmänna.
  4. Förhandlingar med intressenter och upprättande av boendekalkyler, besiktningar m m
  5. Upprättande av köpekontrakt och övriga handlingar
  6. Slutuppgörelse och tillträde till fastighet eller liknande.
  7. Administration som lagfarter, kapitalvinstberäkning, deklaration samt ev uppskov med skatt.

Varje fastighetsaffär är unik och ställer speciella krav på vår kreativitet och kunskap