Sälj med Danfors Fastighetsförmedling

Danfors är en traditionell och lokal fastighetsförmedling sedan mer än 25 år tillbaka. När du säljer din bostad eller fastighet via oss tillgodoser vi dig med professionell hjälp och den kunskap du behöver för en trygg och bra bostadsaffär.

Vi är din lokala mäklare och genom vår erfarenhet, breda marknadsföring, vårt omfattande kontaktnät och vår kunskap kan vi säkerställa att du får ut det mesta möjliga av din bostadsaffär.

Genom att vara en en oberoende fastighetsförmedling och inte tillhöra någon kedja eller bank har vi möjlighet att skräddarsy hela affären efter just dina behov. Vi tar oss tid för din affär och att arbeta med bland annat enskilda visningar är naturligt för oss för att ha full kontroll över visningsprocessen samt för att kunna visa din bostad på ett metodiskt och bra sätt.

Genom att skräddarsy varje affär kan vi lägga tid och kraft där det behövs i just din affär.

Vi lägger vår tid och vårt fulla fokus på de uppdrag vi åtar oss och har därmed full kontroll på hela processen och allt vad det innebär. Genom enskilda visningar och att vi lägger ner tid och engagemang på affären kan vi säkerställa att alla kunder får den information de behöver samt ser vi till att leverera kvalitet genom hela processen.

Ingen bostadsaffär är den andra lik och vi har den samlade erfarenheten, kompetensen och gedigna lokalkännedomen som krävs för att lyckas med en affär.

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka in ett möte med någon av våra medarbetare.

Vid fastighetsmäklarens första besök

  • Ska fastighetsmäklaren informera om sin marknadsplan.
  • Ska du ge mäklaren kopior av samtliga handlingar som rör fastigheten/bostaden, bl.a. ritningar, tomtkartor, lånehandlingar, servitutsavtal och en sammanställning av dina driftskostnader. Fastighetsmäklaren gör utifrån denna information en objektsbeskrivning.

Objektsbeskrivning

Var väldigt noggrann med att uppgifterna är korrekta. Läs alltid igenom och godkänn beskrivningen innan försäljningen startar. Det är objektsbeskrivningen och köparens boendekostadskalkyl som ligger till grund för om köparen ska bli intresserad av din fastighet/ bostad och om hon/han kommer att köpa den eller inte.

Förmedlingsuppdraget

Förmedlingsuppdraget ska alltid vara skriftligt och det ska klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bl.a. vad som gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

Mäklaren sammanför säljare och köpare

Lyssna på mäklarens råd och var mycket noggrann med att upplysa en köpare om allt du känner till om fastigheten/bostaden. Undanhåll ingen information – fel kommer fram förr eller senare och då kan det vara betydligt svårare att komma tillrätta med eventuella problem. Det är mycket vanligt att mäklaren innan överlåtelsen rekommenderar köparen att låta göra en besiktning av fackman.

Avslut

När du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar fastighetsmäklaren de för fastighetsaffären nödvändiga handlingarna, såsom köpekontrakt, köpebrev, överlåtelseavtal, likvidavräkning m.m. Genom hela förmedlingsverksamheten skall du känna att fastighetsmäklaren tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär. Om något rörande din försäljning känns oklart, skall du med förtroende vända dig till mäklaren för att få en förklaring. ‍