Skatter

När köpet är klart återstår det att betala skatter och avgifter. Det kan vara allt från bostadsrättsföreningens avgifter till bankens avgifter. Kostnader för stämpelskatt och expeditionskostnader för lagfart kan också tillkomma.

Lagfartskostnad

Stämpelskatten är 1,5 procent av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet om det är högre än köpeskillingen) för fysiska personer och 4,25 procent för juridiska personer. Dessutom tillkommer en avgift om f.n. 825 kronor.

Pantbrevskostnad

Stämpelskatten är 2 procent av inteckningsbeloppet när man tar ut nya inteckningar. Dessutom tillkommer en avgift om f.n. 375 kronor per pantbrev